Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

[sc_embed_player fileurl="https://wandzin.pl/wp-content/uploads/2024/05/plik.mp3"]

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Oddział dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – Terapia średnioterminowa (6 MIESIĘCY)

ŚREDNIOTERMINOWY PROGRAM LECZENIA UZALEŻNIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH realizowany w naszym ośrodku, korzysta z modelu pracy terapeutycznej w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej.

TERAPIA ŚREDNIOTERMINOWA skierowana jest do osób, które zdecydowały się wygrać walkę z uzależnieniem od narkotyków, dopalaczy, nowych substancji psychoaktywnych, leków i alkoholu, jako substancji współwystępującej.

Jeżeli uznasz, że chcesz się leczyć wśród nas zaproponujemy Ci:

 • bycie członkiem społeczności terapeutycznej – codzienne życie i rozmowy z Twoimi rówieśnikami, „jadącymi na tym samym wózku” co Ty, umożliwią Ci odkrycie tego, jaki jesteś naprawdę i czego chcesz od życia.
 • terapię indywidualną – każdy pacjent ma stałego terapeutę, z którym spotyka się średnio raz w tygodniu.
 • terapię grupową.
 • opiekę psychologiczną i psychiatryczną.
 • opiekę prawną i socjalną.
 • Ergoterapię. Obejmuje zaangażowanie w ekologię; uprawy i hodowle, zajęcia w warsztatach; stolarskim, mechanicznym i remontowo – budowlanym itp.,
 • naukę zawodów, szkolenia i kursy – readaptacja zawodowa (w zależności od realizowanych w ośrodku projektów)
 • warsztaty dla rodzin i bliskich.
 • opiekę duszpasterską.
 • koła i grupy zainteresowań: koło wędkarskie, grupy: taneczna, muzyczna, sportowa, innowacji zawodowych, teatralna i filmowa (liczba i rodzaj realizowanych działań uzależniona jest od realizowanych w ośrodku projektów).
  Ponadto uczestnicy społeczności terapeutycznej mają okazje doświadczyć różnorodnych form aktywności związanych z m.in.:
  • działalnością ekologiczna ośrodka: certyfikowane gospodarstwo ekologiczne, w tym uprawa starych odmian drzew owocowych, hodowla zwierząt i ptactwa, uprawa warzyw i owoców naturalnymi metodami, przetwórstwo warzyw, owoców i runa leśnego;
  • angażowaniem się w struktury Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie.

O programie terapii:

LECZENIE TRWA 6 MIESIĘCY, w tym czasie będziesz realizował zadania terapeutyczne, które są różne w zależności od etapu, na którym aktualnie przebywasz. Etapy są 4, każdy kolejny przybliża Cię do osiągnięcia tego, co w tym momencie najważniejsze, a więc do uporania się z uzależnieniem.

Poszczególne etapy, to:

 • I ETAP  EDUKACYJNO/ADAPTACYJNY – do 1 miesiąca – w tym czasie skupiasz się głównie na umiejętnościach związanych z dbaniem o samego siebie (estetyka wyglądu i otoczenia, w którym przebywasz). Kształtujesz także swoją postawę wobec pracy (jej sensu, sumienności, uczciwości, samodzielności). Uczysz się podstawowych zasad, którymi kieruje się życie w społeczeństwie.
 • II ETAP  MOTYWACYJNO/DIAGNOSTYCZNY – od 1 miesiąca do 3 miesiąca – tutaj skupiasz się na wprowadzaniu zmian w uznawane przez siebie normy i wartości. W tym czasie intensywnie pracujesz nad tym, żeby inni ludzie czuli się dobrze w Twoim towarzystwie, a tym samym żebyś Ty czuł się swobodnie wśród nich.
 • III ETAP  DZIAŁANIE – od 3 miesiąca do 5 miesiąca – to okres na poprawę stosunku do samego siebie, swojej rodziny oraz siły wyższej (bez względu na to, jak ją rozumiesz).
 • IV ETAP  UTRWALANIE ZMIAN – od 5 miesiąca do 6 miesiąca – na tym etapie stopniowo przygotowujesz się do opuszczenia ośrodka. Skupiasz się na organizacji odpowiednich warunków, w których po ukończeniu leczenia będziesz mógł zacząć samodzielne życie.

Warunki przyjęcia

Jeżeli chcesz podjąć terapię w naszym ośrodku, skontaktuj się z nami: 59 832 34 13 wew. 16, lub adres e-mail: terapeuci@wandzin.pl

Pod tymi numerami zostaną udzielone Ci informacje co do terminu ewentualnego przyjęcia i dostępności wolnych miejsc na oddziale, którego programem jesteś zainteresowany.

O przyjęcie mogą starać się osoby pełnoletnie.

Warunki przyjęcia:

 • aktualne skierowanie do ośrodka, które może wystawić dowolny lekarz (druk skierowania do pobrania pod tekstem)
 • zapas przyjmowanych leków na czas terapii wraz ze zleceniem lub informacją, jak je przyjmować  (Ważne ! – w przypadku braku zlecenia do stosowania leków, nie zostaną one Tobie podane)
 • dowód osobisty
 • dokumentacje medyczna/terapeutyczna (jeśli istnieje)

Wskazane:

 • ubezpieczenie

To, co warto żebyś zabrał, pakując rzeczy, a o czym zdarza się zapominać innym osobom:

 • środki higieny osobistej (mydło, szczoteczka, pasta do zębów itd.) oraz proszek do prania
 • kubek
 • ręcznik
 • odzież i obuwie dostosowane do pory roku
 • klapki na zmianę, w których będziesz poruszał się po „domu”
 • odzież i obuwie sportowe
 • odzież i obuwie robocze

Lepiej nie zabieraj:

 • ostre narzędzia (nóż, żyletki, nożyczki)
 • przedmioty, które zawierają toksyczne treści (np. bluzy, koszulki z etykietami napojów alkoholowych)
 • przedmioty wartościowe

WAŻNE: Podstawą zapisu do Księgi oczekujących na przyjęcie do oddziału jest przesłanie drogą elektroniczną (e-mail), fax-em bądź tradycyjną pocztą poprawnie wypełnionego druku skierowania wraz z ankietą nt. oceny ryzyka zakażenia koronawirusem. 

Oddział posiada kontrakt z NFZ. Leczenie jest bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Działalność ośrodka zgodna z Systemem Zarządzania Jakością Norma ISO 9001 : 2015